Menu

Hướng dẫn nâng mức hưởng chế độ bảo hiểm lên 100% theo Luật số 46/2014/QH13

Xin chào các bạn, trong bài viết này mình xin chia sẻ về thủ tục để được hưởng chế độ bảo hiểm y tế 100% (Bảo hiểm chi trả 100% tiền viện phí). Bài viết này có thể sẽ hữu ích đối với các bệnh nhân thường xuyên phải đi bệnh viện, giúp họ tiết kiệm được nhiều chi phí điều trị theo đúng Luật BHYT.

Theo Luật số 46/2014/QH13 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế”, tại “Điều 22 – Mức hưởng bảo hiểm y tế”, phần “C”: có ghi:
c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

Như vậy chỉ cần bạn đủ 2 yếu tố sau thì có thể được miễn 100% chi phí khám chữa bệnh:
1. Đã tham gia đóng thẻ BHYT 5 năm liên tục trở lên
2. Tổng số tiền thanh toán viện phí của các lần đi viện từ đầu năm đến nay lớn hơn 6.900.000đ (Sáu triệu chín trăm nghìn đồng; Vì lương cơ bản hiện nay là 1.150.000đ x 6 tháng)
 
Lưu ý: Trong trường hợp tổng số tiền bạn đã thanh toán viện phí từ đầu năm đến nay vượt qua 6 tháng lương cơ bản (6.900.000đ) thì số tiền vượt quá đó bạn vẫn được lấy lại, xem phần 2 để biết chi tiết.

Luật này có hiệu lực theo từng năm, xin giải thích rõ ra để các bạn dễ hiểu như sau: Giả sử bây giờ là tháng 06, từ đầu năm đến nay bạn đã đi viện 04 lần, và mỗi lần bạn thanh toán viện phí hết 3.000.000đ, tổng 04 lần là: 12.000.000đ (Mười hai triệu). Như vậy là tổng tiền đã vượt quá 06 tháng lương cơ bản. Bây giờ bạn làm thủ tục theo Luật số 46 này thì từ nay đến cuối năm bạn đi viện sẽ được miễn 100%, BHYT sẽ thanh toán hết viện phí, bạn không phải thanh toán nữa. Số tiền thừa bạn đã thanh toán do vượt quá 06 tháng lương cơ bản thì bạn có thể làm thủ tục xin hoàn lại được, tức là BHYT sẽ trả lại cho bạn số tiền: 3.000.000đ (số tiền của 01 hóa đơn thừa ra)

PHẦN 1 - Cách làm:

Bước 1: Trước hết bạn cần đính chính thẻ BHYT của bạn để có dòng chữ: “Thời điểm đủ 5 năm liên tục…”. Nếu trên thẻ của bạn đã có dòng trên thì bỏ qua bước 1. (Xem hình 1.0 để rõ thêm)

Hướng dẫn nâng mức hưởng bảo hiểm lên 100% theo Luật số 46
 
- 1.1) Nếu trên thẻ của bạn chưa có dòng chữ xác nhận đóng BHYT 05 năm liên tục thì bạn mang các thẻ BHYT từ các năm trước cho đến nay, lên “Trung tâm Bảo hiểm xã hội Quận/Huyện” hoặc nơi vẫn cấp thẻ cho bạn, để làm thủ tục đính chính.
- 1.2) Nếu bạn không còn giữ đủ 05 thẻ BHYT thì vẫn có thể mang chứng minh nhân dân lên “Trung tâm Bảo hiểm Xã hội” để nhờ tra cứu lại các thẻ trước đây. Tuy nhiên không chắc chắn sẽ tra cứu được 100% vì còn tùy thuộc xem họ có tìm lại được hồ sơ của bạn không.

Bước 2: Bạn cần chuẩn bị các hóa đơn đã thanh toán tiền viện phí từ đầu năm đến nay (hóa đơn mầu đỏ, xem hình 2.0 để rõ thêm)

Hướng dẫn nâng mức hưởng bảo hiểm lên 100% theo Luật số 46
- 2.1) Bạn mang các hóa đơn đã thanh toán viện phí, lên khoa điều trị (nơi bạn vẫn điều trị bệnh), gặp Điều Dưỡng viên và xin in “Bảng kê chi phí khám chữa bệnh…” đi kèm với các hóa đơn nói trên. Xem hình 2.1 để rõ thêm)
Lưu ý: Một số Trung tâm Bảo hiểm xã hội không yêu cầu bảng kê thì bạn có thể bỏ qua bước này. Nếu có in bảng kê thì cần chú ý phải có chữ ký của Kế toán hoặc Người lập bảng kê.

Hướng dẫn nâng mức hưởng bảo hiểm lên 100% theo Luật số 46


Bước 3: Bạn chuẩn bị các giấy tờ sau:
-          CMND, hoặc giấy tờ tùy thân vẫn dùng để đăng ký BHYT
-          Thẻ BHYT
-          Các hóa đơn thanh toán viện phí từ đầu năm đến nay (bắt buộc). Và “Bảng kê” (nếu có).
-          Các giấy ra viện, giấy hẹn khám lại, tương ứng với số hóa đơn nói trên.

Sau khi có các giấy tờ trên, bạn lên Trung tâm Bảo hiểm Xã hội Quận/Huyện (hoặc nơi phát thẻ BHYT cho bạn) xin làm thủ tục “Không cùng chi trả trong năm”.
Nếu giấy tờ của bạn đủ, bên Bảo hiểm Xã hội sẽ cấp cho bạn giấy hẹn, đến ngày hẹn bạn lên lấy kết quả và sẽ được cấp 01 tờ giấy với nội dung “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”. (Xem hình 3.0 để rõ thêm).

Hướng dẫn nâng mức hưởng bảo hiểm lên 100% theo Luật số 46
 

PHẦN 2 - Thủ tục xin lấy lại số tiền thừa đã thanh toán viện phí vượt quá 6 tháng lương cơ bản:
Trong trường hợp tổng số hóa đơn thanh toán viện phí của bạn từ đầu năm đến nay vượt quá 6 tháng lương cơ bản (6.900.000đ) thì bạn có thể xin lấy lại số tiền thừa đó. Bạn cần chuẩn bị:
-          CMND
-          Các hóa đơn đã thanh toán số tiền vượt quá 6 tháng lương cơ bản
-          Tờ “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”

Bạn mang các giấy tờ trên lên Trung tâm Bảo hiểm Xã hội, xin làm thủ tục “Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT” hoặc còn gọi là “Giám định”. (Xem hình 4 để rõ thêm).

Hướng dẫn nâng mức hưởng bảo hiểm lên 100% theo Luật số 46
 
Bên Bảo hiểm Xã hội sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ thì sẽ chi trả cho bạn số tiền còn lại. (Xem hình 5 để rõ thêm).

Hướng dẫn nâng mức hưởng bảo hiểm lên 100% theo Luật số 46
 
Cảm ơn một số bệnh nhân Thalassemia đã hướng dẫn thủ tục. Bản thân mình thực tế cũng đã làm các thủ tục trên và không gặp khó khăn gì. Nếu cần, bạn có thể hỏi thêm thông tin từ: Anh Mạnh – bệnh nhân Thalassemia, hoặc facebook của mình.
14/09/2016 10:21