Menu

Hội nghị Thalassemia Châu Á Thái Bình Dương tổ chức tại Hà Nội

BỘ Y TẾ
VIỆN HUYẾT HỌC -TRUYỀN MÁU TW
 
Số:  724 /HHTM
V/v: Tổ chức Hội nghị khoa học về Thalassemia
toàn quốc và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 3 tháng  8  năm 2015
 
 
 THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ THALASSEMIA TOÀN QUỐC VÀ KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
DIỄN RA TẠI HÀ NỘI - THÁNG 9 NĂM 2015
 
   Kính gửi:   
                                     - Bệnh nhân/ Người nhà bệnh nhân và những người quan tâm.

 Được sự đồng ý của Bộ Y tế tại công văn số 1508/BYT - QT ngày 10 tháng 3 năm 2015 về việc cho phép tổ chức Hội nghị, Viện Huyết học - Truyền máu TW phối hợp với Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học về Thalassemia toàn quốc ngày 24 – 25/9/2015 và phối hợp với Liên đoàn Thalassemia thế giới đăng cai tổ chức hội nghị khoa học về Thalassemia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ngày 26 – 27/9/2015 tại Khách sạn 5 sao JW Marriot - Đỗ Đức Dục - Mễ Trì Hạ - Hà Nội, Việt Nam .  
      Hội nghị sẽ có sự tham gia của Lãnh đạo Bộ Y tế; Lãnh đạo các Sở Y tế, các Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các tỉnh, các cán bộ y tế thuộc nhiều chuyên khoa (huyết học, nội khoa, nhi khoa, sản khoa) của các bệnh viện trên toàn quốc và các chuyên gia quốc tế.
      Đây là cơ hội đặc biệt cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người quan tâm được gặp và nghe trực tiếp những kiến thức mới nhất về chẩn đoán và điều trị bệnh từ các chuyên gia hàng đầu thế giới, chúng tôi trân trọng kính mời Quý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong cả nước tham dự.

      Quý đại biểu có thể đăng ký tham dự hội nghị  trong nước, quốc tế hoặc cả hai hội nghị theo một trong các hình thức sau:
* Qua điện thoại:    - CN. Đỗ  Khải Hoàn:        0949 283 800
           Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến.  ĐT: 04 3782 1895   số máy lẻ ( 712).  
* Qua Fax và Email:  Fax: 04 3 628 39 63; Email: daotaohhtm@yahoo.com
                                                                    (theo mẫu gửi kèm)
      
Phí tham dự Hội nghị : (có 2 hội nghị với 2 mức phí khác nhau)


1 - Hội nghị Thalassemia toàn quốc: Tùy theo từng thời điểm nộp phí sẽ có các mức phí khác nhau:
Thời điểm đóng phí tham dự Hội nghị
Từ 30/6/2015 – 24/9/2015 Tại Hội nghị
700.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
 
2 - Hội nghị Thalassemia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương:
 
Đối tượng Mức phí
Bệnh nhân 40 USD
Cán bộ khoa xét nghiệm, y tá, sinh viên,
 cán bộ làm công tác xã hội
90 USD
Bác sĩ chuyên khoa 120 USD
 
Quý đại biểu có thể đóng phí hội nghị qua chuyển khoản tại địa chỉ:
Đơn vị nhận tiền: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
Địa chỉ: Đường Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
Số tài khoản: VND  26010000054756,            US $  26010370001905
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội
(liên hệ CN Nguyễn Thị Linh,  ĐT: 0936 393 778).
 
Hoặc đóng phí trực tiếp tại địa chỉ:
 CN. Nguyễn Thị Linh  -  Phòng 714 (tòa nhà 8 tầng),
 ĐT: 04 3782 1891/2, số máy lẻ 712,    DĐ:  0936 393 778;   Fax: ( 04) 3628 3963;    
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Viện Huyết học – Truyền máu TW

Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới Quý vị các thông tin về hội nghị trong những thông báo tiếp theo. Rất mong sự nhiệt tình tham gia của Quý vị.
Xin trân trọng cảm ơn.
 
Nơi nhận:
           
    - Như trên
    - Lưu  VT, TTĐT-CĐT
 
 
 
VIỆN TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI TAN MÁU BẨM SINH VN
 
(Đã ký)
 
 
GS.TS. Nguyễn Anh Trí
 
 
 Dưới đây là mẫu đăng ký dự hội thảo:
 

………………………………..
……………………………………………
 
           
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
……………, ngày      tháng     năm 201…
 
 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC VỀ THALASSEMIA
TOÀN QUỐC VÀ KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
 
- Cơ quan/ cá nhân:………………………………………………………………………….
- Địa chỉ:………………………………………………………………………………….....
- Đăng ký tham dự:
+ Hội nghị khoa học Thalassemia toàn quốc
 + Hội nghị khoa học Thalassemia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương:
 
Stt Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ Chuyên ngành Điện thoại Email
             
             
           
 
                                                                                                                        Cơ quan/ cá nhân đăng ký (ký tên)
 
 (Ghi chú: Quý đại biểu vui lòng tích (√) vào một trong hai ô trống hoặc cả hai để đăng ký tham dự Hội nghị toàn quốc hoặc quốc tế hoặc cả hai hội nghị. Xin quý vị lưu ý, phí tham dự hội nghị đã bao gồm ăn trưa và 2 bữa ăn nhẹ tại khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, mức phí này chỉ bằng một nửa so với khách nước ngoài và chỉ được ưu tiên cho 100 người đăng ký đầu tiên.)
 
                                                                                                                        BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
 
Thùy Linh
07/08/2015 12:37