Menu

Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương về bệnh huyết sắc tố lần thứ nhất

Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương về bệnh huyết sắc tố lần thứ nhất

Thời gian: từ ngày 03/11/2011 - đến ngày 05/11/2011


Địa điểm: Bangkok, Thái Lan.


Đơn vị tổ chức: Liên đoàn Thalassaemia Quốc Tế phối hợp với Quỹ Thalassaemia của Thái Lan, Đại học Mahidol, Thái Lan, và Bộ Y tế Thái Lan.WHO-WPRO SEARO và Văn phòng khu vực

 

Tham gia Hội nghị để cùng đưa ra kinh nghiệm, kiến thức, thách thức và thành công trên toàn Châu Á.

 

Liên đoàn Thalassemia Quốc Tế (TIF) vui mừng thông báo việc tổ chức hội nghị Pan-Asian lần 1 về bệnh lý beta thalassemiatrong khu vực có thể trao đổi với các bệnh nhân trên toàn thế giới về chăm sóc sưc khỏe. TIF tích cực hoạt động, cộng tác với các chuyên gia y tế và các nhà hoạch định chính sách để thực hiện chương trình quốc gia về phòng bệnh và quản lý bệnh lý huyết sắc tố khác trên tất cả các nước trong khu vực

 

 

Nếu bạn quan tâm và tham dự hội nghị nói trên, xin vui lòng gửi bản đăng ký cho TIF chậm nhất trước ngày 20/8/2011.

 

Vita, VietNam Thalassemia Association
07/09/2011 12:00
Xem thêm