Menu

From blood to heart 2014-12-07

6 bạn trẻ chung tay thành lập dự án tuyên truyền về căn bệnh thalassemia
 • Hội thảo & tuyên truyền về bệnh Thalassemia

  Hội thảo & tuyên truyền về bệnh Thalassemia

 • Bệnh nhân Thalassemia

  Bệnh nhân Thalassemia

 • Bệnh nhi Thalassemia

  Bệnh nhi Thalassemia

 • Đông đảo y, bác sĩ cũng tham dự

  Đông đảo y, bác sĩ cũng tham dự

 • Nhiều bệnh nhân tham dự chương trình nhưng vẫn truyền thuốc vì đang trong đợt điều trị

 • Hình ảnh cây cọc truyền và những chai thuốc đã quá quen thuộc

  Hình ảnh cây cọc truyền và những chai thuốc đã quá quen thuộc

 • Tuy khó khăn và mệt mỏi nhưng các em vẫn hồn nhiên, vui tươi

  Tuy khó khăn và mệt mỏi nhưng các em vẫn hồn nhiên, vui tươi

 • Tuy khó khăn và mệt mỏi nhưng các em vẫn hồn nhiên, vui tươi

  Tuy khó khăn và mệt mỏi nhưng các em vẫn hồn nhiên, vui tươi

 • Th.S. Nguyễn Thị Thu Hà trình bày về cơ chế bệnh Thalassemia

  Th.S. Nguyễn Thị Thu Hà trình bày về cơ chế bệnh Thalassemia

 • Nhiều trẻ nhỏ khi tham gia chương trình vẫn đang phải truyền thuốc

  Nhiều trẻ nhỏ khi tham gia chương trình vẫn đang phải truyền thuốc

 • Hội thảo & tuyên truyền về bệnh Thalassemia
 • Bệnh nhân Thalassemia
 • Bệnh nhi Thalassemia
 • Đông đảo y, bác sĩ cũng tham dự
 • Hình ảnh cây cọc truyền và những chai thuốc đã quá quen thuộc
 • Tuy khó khăn và mệt mỏi nhưng các em vẫn hồn nhiên, vui tươi
 • Tuy khó khăn và mệt mỏi nhưng các em vẫn hồn nhiên, vui tươi
 • Th.S. Nguyễn Thị Thu Hà trình bày về cơ chế bệnh Thalassemia
 • Nhiều trẻ nhỏ khi tham gia chương trình vẫn đang phải truyền thuốc
07/12/2014 12:00