Menu

Giọt hồng tri ân 2015-07-25

Những kỷ niệm gian trại Thalassemia năm 2015. Rất nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức như: tuyên truyền về bệnh thalassemia, trò chơi tìm hiểu về bệnh; bán quà handmade...
25/07/2015 12:00