Menu

HHF hiến máu 19/8

 • HHF hiến máu vì Thalassemia

  Tổ chức tình nguyện Happy House Foundation tham gia hiến máu nhân đạo cho bệnh nhân Thalassemia, ngày 19/8/2012

 • HHF hiến máu vì Thalassemia

  Tổ chức tình nguyện Happy House Foundation tham gia hiến máu nhân đạo cho bệnh nhân Thalassemia, ngày 19/8/2012

 • Bệnh nhân Thalassemia

  Bệnh nhân Thalassemia

 • HHF giao lưu với BN

  Tình nguyện viên HHF giao lưu với các em bệnh nhân Thalassemia

 • HHF giao lưu với BN

  Tình nguyện viên HHF giao lưu với các em bệnh nhân Thalassemia

 • HHF hiến máu vì Thalassemia
 • HHF hiến máu vì Thalassemia
 • Bệnh nhân Thalassemia
 • HHF giao lưu với BN
 • HHF giao lưu với BN
19/08/2012 12:00