Menu

Hội thảo phổ biến kiến thức Thalassemia 8/5/2012

 • BN đăng ký Hội thảo

  Bệnh nhân đăng ký Hội thảo

 • BN đăng ký Hội thảo

  Bệnh nhân đăng ký Hội thảo

 • Toàn cảnh hội thảo

  Toàn cảnh hội thảo

 • BS Vũ Hải Toàn

  BS Vũ Hải Toàn bắt đầu chương trình Hội thảo

 • Khen thưởng

  Khen thưởng người hiến máu Phenotype

 • Khen thưởng

  Khen thưởng người hiến máu Phenotype

 • Khen thưởng

  Khen thưởng người hiến máu Phenotype

 • BN Phạm Thị Cẩm Hà

  BN Phạm Thị Cẩm Hà

 • TS Dương Bá Trực

  TS Dương Bá Trực - Viện Nhi TW, trình bày về thực trạng Thalassemia tại VN

 • ThS Nguyễn Thu Hà

  ThS Nguyễn Thu Hà - Khoa H6, trung tâm điều trị Thalassemia, viện HHTMTW, nói về các biến chứng, cách điều trị, phòng tránh... trong bệnh Thalassemia

 • TS Mai Minh Tâm

  TS Mai Minh Tâm - Bệnh viện E, nói về biến chứng xương khớp, cách điều trị, phòng tránh biến chứng xương khớp đối với bệnh nhân Thalassemia

 • TS Mai Minh Tâm

  TS Mai Minh Tâm - Bệnh viện E, đối thoại về biến chứng xương khớp, cách điều trị, phòng tránh biến chứng xương khớp đối với bệnh nhân Thalassemia

 • TS Bạch Quốc Khánh

  TS Bạch Quốc Khánh - Viện HHTMTW đối thoại về vấn đề ghép tế bào gốc (ghép tủy) ở BN Thalassemia

 • TS Nguyễn Anh Trí

  TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng viện HHTMTW, Chủ tịch Hội Thalassemia Việt Nam, chủ trì Hội thảo

 • Đại diện c.ty Novartis

  Đại diện công ty dược phẩm Novartis đối thoại về vấn đề thuốc thải sắt Exact

 • Phát tài liệu cho BN

  Phát tài liệu và quà cho Bệnh nhân tham dự hội thảo

 • Phát tài liệu cho BN

  Phát tài liệu và quà cho Bệnh nhân tham dự

 • Toàn cảnh hội trường

  Toàn cảnh hội trường

 • Tình nguyện viên

  Tình nguyện viên

 • Đo độ loãng xương

  Đo độ loãng xương vàx phát thuốc hỗ trợ điều trị xương khớp cho bệnh nhân

 • Tình nguyện viên

  Tình nguyện viên tham gia góp sức

 • Chụp ảnh lưu niệm

  Chụp ảnh lưu niệm

 • BN Thalassemia

  Bệnh nhân Thalassemia

 • BN đăng ký Hội thảo
 • BN đăng ký Hội thảo
 • Toàn cảnh hội thảo
 • BS Vũ Hải Toàn
 • Khen thưởng
 • Khen thưởng
 • Khen thưởng
 • BN Phạm Thị Cẩm Hà
 • TS Dương Bá Trực
 • ThS Nguyễn Thu Hà
 • TS Mai Minh Tâm
 • TS Mai Minh Tâm
 • TS Bạch Quốc Khánh
 • TS Nguyễn Anh Trí
 • Đại diện c.ty Novartis
 • Phát tài liệu cho BN
 • Phát tài liệu cho BN
 • Toàn cảnh hội trường
 • Tình nguyện viên
 • Đo độ loãng xương
 • Tình nguyện viên
 • Chụp ảnh lưu niệm
 • BN Thalassemia
08/05/2012 12:00