Menu

Hội thảo phổ biến kiến thức Thalassemia 9/9/2012

 • BS. Vũ Hải Toàn

  BS. Vũ Hải Toàn mở lời bắt đầu hội thảo

 • TS. Nguyễn Anh Trí

  TS. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng viện HHTMTW phát biểu bắt đầu hội thảo

 • Đại biểu, khách mời

  Các đại biểu, khách mời, và các bác sĩ viện HHTMTW

 • Đại biểu, khách mời

  Các đại biểu, khách mời, và các bác sĩ viện HHTMTW

 • BS. Vũ Hải Toàn

  BS. Vũ Hải Toàn trình bày: Thalassemia là gì? Và những hiểu biết về máu

 • ThS. Nguyễn Thu Hà

  ThS Nguyễn Thị Thu Hà trình bày: Cách phòng tránh bệnh Thalassemia

 • ThS. Nguyễn Thu Hà

  ThS Nguyễn Thị Thu Hà trình bày về bệnh Thalassemia

 • ThS. Nguyễn Thu Hà

  Các biến chứng của bệnh Thalassemia nếu không được điều trị tốt

 • ThS. Nguyễn Thu Hà

  Chẩn đoán trước sinh và tư vấn trước kết hôn để tránh sinh ra con bị bệnh thalassemia

 • ThS. Nguyễn Thu Hà

  Chẩn đoán trước sinh và tư vấn trước kết hôn để tránh sinh ra con bị bệnh thalassemia

 • Giao lưu, chia sẻ

  Các chuyên gia, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cùng giao lưu với khán giả

 • Bác sĩ Quân

  Bác sĩ Quân nêu lên tầm quan trọng của tình nguyện viên và hiến máu nhân đạo

 • Giao lưu, chia sẻ

  ThS. Bạch Quốc Khánh chia sẻ về các vấn đề liên quan đến Thalassemia: điều trị, biến chứng, chẩn đoán trước sinh...

 • Bệnh nhân

  Bệnh nhân chia sẻ về bệnh thalassemia

 • Toàn cảnh

  Toàn cảnh hội trường

 • Toàn cảnh

  Toàn cảnh hội trường

 • Toàn cảnh

  Toàn cảnh hội trường

 • Toàn cảnh

  Toàn cảnh hội trường

 • Toàn cảnh

  Toàn cảnh hội trường

 • Bệnh nhân

  Bệnh nhân đến dự hội thảo

 • Bệnh nhân

  Bệnh nhân Nhi cùng mẹ đến dự hội thảo

 • Văn nghệ

  Tiết mục văn nghệ do các bạn tình nguyên viên tổ chức

 • Văn nghệ

  Tiết mục văn nghệ do các bạn tình nguyên viên tổ chức

 • Văn nghệ

  Tiết mục văn nghệ do các bạn tình nguyên viên tổ chức

 • Sinh viên tình nguyện

  Các bạn sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ chương trình

 • Sinh viên tình nguyện

  Các bạn sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ chương trình.

  Hội thảo đã diễn ra tốt đẹp và thành công.

 • BS. Vũ Hải Toàn
 • TS. Nguyễn Anh Trí
 • Đại biểu, khách mời
 • Đại biểu, khách mời
 • BS. Vũ Hải Toàn
 • ThS. Nguyễn Thu Hà
 • ThS. Nguyễn Thu Hà
 • ThS. Nguyễn Thu Hà
 • ThS. Nguyễn Thu Hà
 • ThS. Nguyễn Thu Hà
 • Giao lưu, chia sẻ
 • Bác sĩ Quân
 • Giao lưu, chia sẻ
 • Bệnh nhân
 • Toàn cảnh
 • Toàn cảnh
 • Toàn cảnh
 • Toàn cảnh
 • Toàn cảnh
 • Bệnh nhân
 • Bệnh nhân
 • Văn nghệ
 • Văn nghệ
 • Văn nghệ
 • Sinh viên tình nguyện
 • Sinh viên tình nguyện
09/09/2012 12:00