Menu

Hội thảo tại Thái Lan tháng 02/2012

 • Giao lưu

  Đoàn bác sĩ VN giao lưu với chuyên gia nước ngoài

 • Bác sĩ và Bệnh nhân

  Đoàn Bác sĩ và Bệnh nhân Việt Nam tham gia hội thảo Pan-Asian 1

 • Bác sĩ và Bệnh nhân

  Đoàn Bác sĩ và Bệnh nhân Việt Nam tại Hội thảo Châu Á Thái Bình Dương về bệnh Thalassemia - Lần 1

 • Đoàn Bác sĩ VN

  Đoàn Bác sĩ và Bệnh nhân Việt Nam tại Hội thảo Châu Á Thái Bình Dương về bệnh Thalassemia - Lần 1

 • Bác sĩ và Bệnh nhân

  Đoàn Bác sĩ và Bệnh nhân Việt Nam tại Hội thảo Châu Á Thái Bình Dương về bệnh Thalassemia - Lần 1

 • Th.S Bạch Quốc Khánh

  Thạc sĩ Bạch Quốc Khánh phát biểu về thực trạng Thalassemia tại Việt Nam

 • T.S Dương Bá Trực

  Tiến sĩ Dương Bá Trực trao đổi vấn đề về Thalassemia tại Việt Nam

 • Người nhà Bệnh nhân

  Người nhà một Bệnh nhân trong đoàn hội thảo

 • Đoàn BN VN tham dự

  Đoàn BN VN tham dự

 • Đoàn BN VN tham dự

  Đoàn BN VN tham dự

 • Đoàn BN VN tham dự

  Đoàn BN VN tham dự

 • Đoàn BN VN tham dự

  Đoàn BN VN tham dự

 • Đoàn BN VN tham dự

  Đoàn BN VN tham dự

 • Giao lưu
 • Bác sĩ và Bệnh nhân
 • Bác sĩ và Bệnh nhân
 • Đoàn Bác sĩ VN
 • Bác sĩ và Bệnh nhân
 • Th.S Bạch Quốc Khánh
 • T.S Dương Bá Trực
 • Người nhà Bệnh nhân
 • Đoàn BN VN tham dự
 • Đoàn BN VN tham dự
 • Đoàn BN VN tham dự
 • Đoàn BN VN tham dự
 • Đoàn BN VN tham dự
08/02/2012 12:00