Menu

Hội nghị Thalassemia KV Đông Bắc Bộ 2014-03-05

Hội nghị khu vực Đông Bắc Bộ, được tổ chức tại Thái Nguyên ngày 05/03/2014. Hội thảo thu hút hơn 200 người tham dự với những bài giảng về Thalassemia cho cán bộ y tế, dân số, BN và người nhà BN.
05/03/2014 12:00