Menu

Lễ hội Xuân Hồng 2012-02-12

Lễ hội hiến máu hàng năm mang tên Xuân Hồng, đã diễn ra ngày 12⁄02⁄2012. Cùng xem các hoạt động của VITA và bệnh nhân tại sự kiện này.
12/02/2012 12:00