Menu

Sàng lọc Thalassemia quận Hoàn Kiếm tháng 11/2012

 • Th.S Bạch Quốc Khánh

  Thạc sĩ Bạch Quốc Khánh phát biểu tại chương trình thực hiện sàng lọc bệnh thalassemia trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

 • Giao lưu

  Bệnh nhân, người nhà, bác sĩ và khán giả tham gia chương trình thực hiện sàng lọc bệnh thalassemia trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cùng giao lưu, chia sẻ kiến thức

 • Xét nghiệm sàng lọc

  Thực hiện xét nghiệm sàng lọc gen/bệnh thalassemia cho cán bộ công nhân viên chức quận Hoàn Kiếm

 • Th.S Bạch Quốc Khánh
 • Giao lưu
 • Xét nghiệm sàng lọc
01/11/2012 12:00