Menu

Tặng quà BN Thalassemia

 • Tặng quà cho BN

  Các nhà hảo tâm tặng quà bàn ghế, sách vở, vật dụng học tập và đồ chơi... cho các em nhỏ bệnh nhân Thalassemia

 • Tặng quà BN Thalassemia

  Các nhà hảo tâm tặng quà bàn ghế, sách vở, vật dụng học tập và đồ chơi... cho các em nhỏ bệnh nhân Thalassemia

 • Tặng quà BN Thalassemia

  Các nhà hảo tâm tặng quà bàn ghế, sách vở, vật dụng học tập và đồ chơi... cho các em nhỏ bệnh nhân Thalassemia

 • Tặng quà BN Thalassemia

  Các nhà hảo tâm tặng quà bàn ghế, sách vở, vật dụng học tập và đồ chơi... cho các em nhỏ bệnh nhân Thalassemia

 • Tặng quà cho BN
 • Tặng quà BN Thalassemia
 • Tặng quà BN Thalassemia
 • Tặng quà BN Thalassemia
01/11/2012 12:00