Menu

Tọa đàm HN: Ước mơ cho em 2015-11-28

Tọa đàm: "Ước mơ cho em" tại HN ngày 28⁄11⁄2015, với các nội dung: - Phổ biến và cập nhật kiến thức về bệnh - Báo cáo các nghiên cứu liên quan đến việc tuân thủ điều trị - Chương trình ước mơ trở thành cảnh sát của các bệnh nhân Nhi tan máu bẩm sinh - Chương trình tọa đàm: Vươn lên bệnh tật - cùng con đương đầu với Thalassemia.
28/11/2015 12:00