Menu

Tư vấn thường xuyên cho BN và người quan tâm

Tại trung tâm Thalassemia - Viện huyết học truyền máu TƯ - Công tác tư vấn cho BN và người nhà được tiến hành thường xuyên bằng sự tận tâm của những cán bộ y tế.
31/01/2016 12:00